Индустрии

Електрическа и Топлинна енергия

Мини

Помпите са неизменна част от процеса на производство на електроенергия. Като такива те трябва да оперират 24 / 7 / 365, за да се осигури непрекъснато захранване на централата. Помпите които предлагаме, обслужват в момента над сто електрически и топлинни инсталации в Полша и в чужбина. Дългогодишната работа на инсталациите, доказва помпите като надеждни и енергийно ефективни.
Надеждността на помпите е от решаващо значение за безопасността при неблагоприятните условия на труд в мините. Те участват активно в регулирането на милиони кубически метра химически агресивни води излизащи от скалите. Помпите които предлагаме обслужват в момента повече от 100 подземни и открити рудници в цяла Европа.

Химическа и нефтохимическа промишленост

Вода и отпадъчни води

Помпите са сърцето на химическата промишленост, които снабдяват съвременната икономика с – горива и химикали. Те са отговорни за доставяне на хиляди тонове отровни химикали при изключително високи температури и налягания и като такива – те трябва да бъдат изключително издръжливи и надеждни. Процесните помпи, които предлагаме са произведени в съответствие с познатия световен стандарт API 610, те са доказали с безупречната си работа безопасността на работниците и оборудването в химическите заводи. омплексните помпени системи са в основата на чистото водоснабдяване. Ние предлагаме най-висок клас помпени инсталации за пречиствателни станции и помпени станции, които осигуряват вода за милиони хора по света. Също така, ние имаме помпени решения за транспортни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води, които позволяват на водата да се рециклира по начин щадящ околната среда.

Промишленост

Селско стопанство и напояване

Основното предназначение и гъвкав дизайн на нашите помпи ги прави регулируеми към специфичните изисквания на широк спектър от индустрии: от металургичните и циментовите заводи до захарната и пивоварна индустрии. Ние можем да Ви предложим перфектната комбинация от параметри, които да осигурят точната помпена система за вашия конкретен индустриален случай.  Помпите играят голяма роля при напояване на земеделските земи, където водата се доставя от подземните водоносни пластове, езера или реки на повърхността или до областите, които трябва да се напояват. Ние можем да Ви предложим широка гама от помпи, които отговарят на всички видове изисквания за напояване на публичния и частния сектор.