Проекти до ключ

 

Проектиране, пригодност, изпълнение – нашите Проекти до Ключ

В отговор на търсенето за цялостното обслужване на клиентите, по-специално по отношение на широкомащабни инвестиционни проекти, ние срещаме нуждите на нашите клиенти с нашата проект до ключ формула.

 

 

Grupa Powen – Wafapomp проект до ключ оферта включва: оценка на състоянието на системата, разработване и проектиране при изпълнение на работата във всички области, модернизация или изграждане на нови, цялостни помпени системи, включително регулиране, контрол и контролно измервателни инструменти и автоматизация.
Заедно ние контролираме пускането и тест работата. Всички проекти са съобразени с индивидуалните изисквания на клиента (напр. модернизация на системата по време на непрекъсната работа, специални версии помпи, предоставяне на решения за оптимизиране на работата на системата от гледна точка на икономически ефективна работа). Ние отговаряме на търсенето за цялостно управление на инвестиционни проекти с особено внимание към решения, които осигуряват икономии в експлоатацията. Проект до ключ, проведен по надлежния и добре обмислен начин ще се осигури значително и измеримо намаляване на консумацията на енергия.