Инженерни услуги

 

Технически познания и инженерна поддръжка за клиентите.

Много годишния опит и екип от високо квалифицирани инженери са гръбнакът на нашите помпени решения.

Ние помагаме на нашите клиенти в:
• анализа на помпени системи,
• проектиране на нови помпени станции и модернизация на съществуващи помпени системи,
• обучения,
• адаптация на помпи и помпени системи със специфичните изисквания.

Ако си сътрудничите с Europrosper ITS, Вие никога няма да бъдете оставени сами с вашите технически проблеми.

 

Оперативността на помпената система се определя от редица фактори

Ефективността на помпата се определя от ефективността на мястото на оперативност, което се определя от избора на помпата за специфичната система.

Практиката показва, че в някои случаи  съществуващите помпени системи не са оптимално конфигурирани. Това води до прекомерно съпротивление на потока или грешен избор на помпи за системата, което от своя страна води до прекомерна консумация на енергия, използвана за изпомпване. Това може да бъде причинено от грешки в проектирането направени в миналото, липса на подходящо оборудване в момента на инсталирането на системата или промените в необходимите параметри. Модификации сравнително прости и евтини, могат да доведат до значителни икономии в потреблението на енергия във всички такива случаи.

Europrosper IТС предлагат анализи, които са насочени към свеждане до минимум на разходите за потребление на енергия както и оптимизиране на оперативната ефективност в помпена система. Нашите анализи също могат да се фокусират върху специфични технически проблеми, които могат да възникнат докато системата е в експлоатация.

 

Проектиране на нови помпени станции
и модернизация на съществуващи помпени системи  

важна част от системата за изпомпване.

 

За да може помпата да работи правилно от гледна точка на механичната работа и постигане на оптимална енергийна ефективност, цялата система за изпомпване трябва да бъде проектирана по подходящ начин. Като производител, ние имаме най-добри познания за правилните принципи за монтаж на помпата.

Ние предлагаме нашите знания под формата на проекти за нови помпени станции и модернизация на съществуващите помпени системи. Изграждане на помпена станция на базата на нашите проекти е гаранция за оптимални условия на работа за помпите и предпазва от грешки, които често се появяват в резултат на недостатъчен опит в техниката за изпомпване. Дизайнерски услуги, предоставяни от Европроспер ЙТЕС покриват целия обхват инженеринг, включително, в допълнение към механичния дизайн, също така проекти за строителни работи, контрол и инструменти за измерване.

 

Решения, съобразени със специфичните изисквания на клиентите

Характерно за техниката на изпомпване е че специфичните условия и изисквания са свързани с различни приложения. Това води до това, че стандартните продукти не винаги оптимално отговарят на изискванията.

 

Фирма та има опит  натрупан в множество индустрии както и работата на много висококвалифицирани инженери. Това ни позволява да предложим гъвкав подход към всеки клиент и способи на предлаганите към специфичните нужди решения.
Обсега на промяна на нашите помпи може да включва, но не се ограничава само до:
• използване на нетипични материали  адаптирани към течностите които се изпомпват;
• различни видове помпени устройства;
• промяна на размерите за да се улесни инсталирането и специфичната работа при свързване;
• корекция на параметри;
• документация  съответстваща на изискванията на крайния потребител;
Освен това, ние се ангажираме да се разработят нови и оригинални технически решения за решаване на нестандартни проблеми.

 

АНАЛИЗИ НА ПОМПЕНИ СИСТЕМИ

Според практиката в редица случай, съществуващите помпени системи не са конфигурирани разходно-ефективно, което може да бъде причинено от множество фактори включващи: дизайнерски несъответствия, липса на подходящо оборудване в момента на инсталиране или промени в задължителните параметри.

Това води до прекомерно съпротивление на потока или грешен избор на помпи за системата, което от своя страна води до прекомерно оперативно потребление на енергия.

Доказано е, че сравнително семпли и с ниска цена са модификациите при цялостен анализ на текущото състояние на станцията, които могат да доведат до значителни икономии в консумацията на енергия.

Ето защо, ние Ви предлагаме експертен анализ насочен към свеждане до минимум на разходите за потреблението на енергия и оптимизиране на оперативната ефективност в помпена система. Нашият анализ също може да се съсредоточи върху специфични технически проблеми, които могат да възникнат докато системата е в експлоатация.

 

 Решения съобразени с вашите специфични нужди

Индустриалния опит зад гърба ни и високо квалифицираните инженери с които работим ни позволи да Ви предложим решение, което да е съобразено с вашите специфични нужди.

Бихме могли:
•    да използваме нетипични материали в зависимост от течностите, които ще се изпомпват;
•    да използваме типа помпени устройства подходящи за вас;
•    да предложим най-доброто свързване и размерите за бърз монтаж на място при вас;
•    коригиране на стандартни параметри;
•    да подготвим потребителска документация съответстваща на вашия конкретен случай;
•    развитие на интелигентни технически решения за нестандартни проблеми, които могат да възникнат.