Сервиз и Резервни части

 

Ние вярваме, че високата енергийна ефективност и дълготрайност са постигнати ако ремонта на помпата се извършва от производителя, като се използват оригинални резервни части. Ето защо, ние произвеждаме резервни части за всички видове помпи, които ние произвеждаме, включително преустановени но все още в управление. Освен това, ние предлагаме ремонт за всички помпи, произведени от нас, независимо от датата на производство. Това води до по-добра надеждност при работа и понижава експлоатационните разходи за всички помпи в дългосрочен план.

Правилно проектираните помпи могат да работят няколко десетки години, ако са ремонтирани правилно. Правилния ремонт се отнася до периодични главни процедури за ремонт, включително подмяна на основни части като компоненти на системата ‘поток’. За най-добри резултати, поправката трябва да се извърши с помощта на резервни части, отговарящи на оригиналната техническа документация, която е на разположение само на производителя на помпата.

Ако по някаква причина, ремонтът не може да бъде направен от производителя или документацията липсва, възстановяването и преустройството на резервните части може да се извършва чрез измерване на износените части. Въпреки това, основните компоненти на помпата за определяне на параметрите (например работно колело или водачи) са отлети части и обикновено, ако те са възстановени въз основа на измервания, това може да намали качеството на помпата след ремонт. Това е така, защото сложната геометрия на частите на системата ‘поток’ и производствените отклонения типични за технологията на леене, могат да попречат на точните измервания на първоначалните размери на самата част. В резултат резервните части ще бъдат с по-ниско качество в сравнение с оригиналните, което неблагоприятно ще засегне състоянието/параметрите на помпата.

Също така, основен ремонт на помпата изисква специално технологично оборудване, включително балансьор, тест оборудване и т.н., както и всички налични средства от специализиран производител, за разлика от трета страна по ремонт които не могат да го имат на свое разположение. Тест – станцията дава възможност за проверка на параметрите, свързани със захранването на помпата, тъй като след поправката следва също така да се възстанови ефективността на помпата, отделно от механичните параметри. Това се прави, за да се предотвратят високи оперативни разходи от крайния потребител, дължащи се на прекомерна консумация на енергия.

Формалните и правните аспекти на ремонт на помпата трябва да се вземат под внимание също. Ако поддръжката се извършва от трета страна за ремонт, включваща подмяна на основни части, това ще бъде третирано като значителна промяна в конструкцията на помпата, както и документите за одобрение на работа (напр. декларация за съответствие със стандартите, маркировка на ЕС) могат да бъде вече невалидни. В такъв случай, компанията, която е извършила ремонтът трябва да следва процедурата необходима за да бъде одобрена за експлоатация помпата т.е. се докаже, че материалите и резервните части използвани за ремонта са съвместими с хармонизираните стандарти и съответно издадената декларация на ЕС.