Изследвания и Развитие

Опит в областта на иновациите


Ние направихме значителен принос за развитието в света на помпените технологии чрез създаването на нашите собствени модели, дизайн и методи.

Въпреки това, нашият принос се разширява извън рамките на цялостния продуктов каталог. Това са усилията които ние полагаме в създаването на нови решения, които да отговорят на настоящите и бъдещите пазарни изисквания, които ни движат напред. По този начин, ние можем да предложим модерни продукти, съобразени със специфичните нужди на нашите клиенти. Както хилядите помпи, които са в експлоатация ефективно в редица помпени системи в цяла Европа в продължение на години .