Политика за качество

Нашата мисия е да предложим природосъобразни решения, които съчетават най-новите технологични постижения и ефективност на разходите

Мисията се осъществява от:
• поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на PN -EN ISO 9001:2009 ]
• мониторинг на динамичните нужди на нашите клиенти;

• управление на качеството въз основа на специфични компетенции и отговорности на отделните служители;
• осигуряване на обявеното ниво на качество за стоки и услуги и непрекъснато усъвършенстване в съответствие с изискванията на клиентите;
• осигуряване на навременни доставки и конкурентни цени;
• обучение на персонала за повишаване на тяхната квалификация;
• отговаряне на законовите изисквания;
• осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на целите за контрол на качеството;
• развитието на технологиите;

Ръководството на Europrosper ITS декларира, че политиката за качество е известна, разбира се, периодично се оценява и се изпълнява от всички работници и служители