Едногофрирани

Едно-степено сгънати сита на квадратна клетка

Едно-степено сгънати сита на квадратна мрежа много често се използват за пресяване на насипни материали с висока или средна способност за пресяване. Те позволяват да се получи добро разделяне от висок клас и се характеризират с висока износоустойчивост. Олекотен тип може да се използва за материал с твърди частици 5-6 пъти по-голям от размера на отвора, среден тип за материал с твърди частици 6-8 пъти по-голям от размера и усилен тип за материал с твърди вещества 8-10 пъти по-голям размера на отвора на мрежата. За средни и усилени сита горната граница на размера на твърдите частици е 200 мм. За материали с твърди частици по-големи от 200 mm предлагаме използване на метални пръчки, които се правят в зависимост от желанието на клиента. Сита, изработени от тел с дебелина до 4мм изискват напречни или надлъжни усилвания на ситата и могат да бъдат оборудвани с ограничители.
Едно-степено сгънати сита са основна плетка. Изработени са от кръгли, стоманени, пружинни телове изпълнение I съобразено с PN-71/М-80057. Има също възможност за производство на сита от други материали. Едно-степени сгънати сита се характеризират с висока издръжливост на възлите и непроменим размер на клетките.

Максималните размери на сито-панела се определят от диаметъра на телта:
• диаметър на тел – 3,2 mm
– макс. сито ширина – 2200 mm
– макс. сито дължина – 25000mm
• диаметър на тел – 4 mm
– макс. сито ширина – 2200 mm
– макс. сито дължина – 4000 mm

Клетка размер (W) [mm] Неусилен тип Среден тип
Сито наименование Телени диаметър (D) [mm] Сито клирънс% Сито Тегло 1 m2 Сито наименование Телени диаметър (D) [mm] Сито клирънс% Сито Тегло 1 m2
4,0 JS 4 1,8 48 7,24
4,5 JS 4,5 2,0 52 5,92
5,0 JS 5,0 1,8 54 6,05
6,3 JS 6,3 2,0 58 6,12
8,0 JL 8 1,8 67 4,2 JS 8 2,2 61 6,03
10 JL 10 2,0 70 4,23 JS 10 2,5 64 6,35
11,5 JS 11,5 3,2 61 8,95
12 JL 12 2,2 71 4,33 JS 12 2,8 66 3,73
14 JS 14 4,0 60 11,40
15,2 JS 15,2 4,0 62 10,8
16 JL 16 2,5 75 4,29 JS 16 3,2 70 6,77
18 JS 18 5,0 61 13,5
19 JS 19 5,0 62 13,2
20 JL 20 3,2 74 4,29 JS 20 4,0 70 8,47
25 JL 25 4,0 74 7,0 JS 25 5,0 70 10,58
30 JS 30 6,3 70 14,1
32 JL 32 5,0 75 8,68 JS 32 6,3 70 13,16