Мултигофрирани

Мултистепено сгънати сита на квадратна клетка

Сгънати мулти сита се използват за вибриращо пресяване и се прилагат за пресяване на въглища и други насипни материали в сухи и влажни процеси, както и за обезводняване, отстраняване на утайката и промиване на материали. Поради голямото свободно пространство и тънки жици те дават възможност за подобряване капацитета на пресяване и намаляване на запушването.
Олекотен тип може да се използва за материали с твърди частици 3-4 пъти по-големи от размера на отвора, среден тип за материал с твърди частици 4-5 пъти по-големи от размера  на отвора на мрежата.
Ситата изискващи напречно или надлъжно затягане  могат да бъдат оборудвани с ограничители. Mулти-степено сгънати сита са сита основна плетка.

Maкс. измерения на сито панел се определят по диаметъра на телта:
• диаметър на телта – до 3,2 mm
– макс. сито ширина – 2200 mm
– макс. сито дължина – 25000 mm
• диаметър на телта – до 4-5 mm
– макс. сито ширина – 2200 mm
– макс. сито дължина – 4000 mm

Те са изработени от кръгли, стоманени, пружинни телове изпълнение I съгл. PN – 71 / М -. 80057 Има също възможност за  производство на сита от други материали.
Ситата получават необходимата твърдост чрез многократно назъбване на телта на вертикалната повърхност.

Max. dimensions of the sieve panel is defined by wire diameter: 

  • WIRE DIAMETER – do 3,2 mm
  • – max. sieve width – 2200 mm
  • – max. sieve length – 25000 mm

  • WIRE DIAMETER – od 4 – 5 mm
  • – max. sieve width – 2200 mm
  • – max. sieve length – 4000

Mesh Dimension (W) [mm] Light type Medium type
Sieve designation Wire diameter (d) [mm] Sieve clearance % Sieve Weight 1 m2 Sieve designation Wire diameter (d) [mm] Sieve clearance % Sieve Weight 1m2
12 WS 12 1,8 76 3,56
16 WS 16 2,0 79 2,99
19 WS 19 3,2 73 5,8
20 WL 20 1,8 84 2,0 WS 20 2,2 81 2,93
25 WL 25 2,0 86 1,99 WS 25 2,5 83 3,06
32 WL 32 2,5 86 2,44 WS 32 3,2 83 0,92
40 WL 40 3,2 86 3,18 WS 40 4,0 83 4,90
50 WL 50 4,0 86 4,0 WS 50 5,0 83 6,13