скоби за затягане на сита

Устройства за захващане на затегнати сита
Сито-панела следва да бъде правилно монтиран в екрана, за да се получи необходимата ефективност при класификацията на частиците, както и по-висока издръжливост. В зависимост от начина на затягане и дебелината на телта, тези сита са оборудвани с различни видове улови. Някои от тях са показани на снимките по-долу.

Наименованията на сгънатите сита с улов Сито-панели с улов за хоризонтално затягане се характеризират със следните размери:
• външен размер на улова – ZRZ
• дължина на улова – DZ
• ширина на ситото – S
ZRZ измерение трябва да бъде 30-40 mm по-малко от вътрешната ширина на клетката на ситото. В случай на следващ сито-панел  монтиран съвместно, S измерението ще е по-голямо от DZ измерението.

Определящ пример:
Сито с улова за напречно затягане
• Едно-степени JL25 изработени от пружинна стомана със следните размери:
DZ = 1000 mm,
ZRZ = 1170 mm, оборудвана с два улова Z3,
S = 1030 mm (размер, даден в случай на съвместно монтирани сита).
Едно-степени JL25 – ZRZ1170 – DZ1000 – S1030 – 2xZ3
Сито-панела с улова по дължина за затягане се характеризира със следните размери:
• вътрешно измерение на улова – WRZ
• дължина на улова – DZ
• ширина на ситото – S
Дължина на улова DZ трябва да бъде 30-40 mm по-малка от вътрешната ширина на отвора на клетката в случай, когато улова е по-къс от сито ширината при поставяне измерение на S допълнително трябва да се има предвид.
Определящ пример:
Ситото с улов за надлъжно затягане:
• Mулти-степено сито изработено от пружинна стомана WL25 със следните размери:
WRZ = 2500 mm
DZ = 960 mm, оборудван с улов Z1