Плоски сита

Устройства изработени перфорирани сита

В зависимост от приложението перфорираните сита се формират в различни форми. За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, произвеждаме: плоски сита, дъгови сита, конусни и цилиндрични кошници. Някои са описани по-долу.

Плоски сита
Плоски перфорирани сита се прилагат за различни отрасли на икономиката. Ние произвеждаме сита на листове или в рамка и усилени сита съгл. документацията ни или сита от различни видове материали в зависимост от нуждите на клиента. Нашите сита са широко използвани в минната индустрия за механична обработка на въглища, обогатяване и предварителна класификация, тип сита WP – 1, WP – 2, PWP – 1. Също произвеждаме сита за различни видове екрани. Изключвайки  добивната промишленост те се използват  навсякъде където технологичния процес изисква разделяне на течни и твърди вещества, както и навсякъде при класификация на смес от вода и продукти с различни размери. В зависимост от нуждите перфорираните сита са изработени от профилирана тел в заварено или извито многообразие в пълна гама и размери.
Вижте примера на плоско сито с конструкция съгл. стандарта  BN-80/1758- 07.

 

Сито дължина L макс. [mm] 3000 ( договореност при нужда)
Асортимент ширина B1 [mm] 200 (промени при желание на клиента)
Сито широчина B [mm] макс. 2000 (по-широк съгл. договорености)