Центробежни тип сито OSO

Сита тип OSO принадлежат към групата на статични устройства за обработка, прилагани за въглища, отстраняване на утайка и обезводняване. Тези устройства не използват енергия, не се нуждаят от обслужване и не отделят шум. ОSO тип сита могат да се прилагат за следните технологични процеси:
• За предварително въглищно обезводняване след обогатяване в жига,
• За въглищно отстраняване на утайката преди обогатяване в жиги и други устройства,
• За концентрирано разделяне на въглища от наноси, циркулация на водата преди филтриране и флотационни процеси.
• За фина класификация на въглища с цел   освобождаванена пирит.
Ние произвеждаме ОSО сита в две разновидности: като поддържащи или суспендирани и в три варианта: ОSО-A, ОSО – B и OSO – C. Общото за всички варианти е конусната сито вложка, като базов диаметър (диаметър на върха) на ситото в определен вариант.

Ситата се различават едно от друго в дизайна на водещия улей, приложение и работни параметри.
А вариация – прилага се за предварително фино обезводняване на въглища, за ниско налягане при входа и нужда от постоянен приток. Той се отличава от останалите варианти с липса на сито вложка на водещия улей.
B вариация – отличава се от A вариация в конусната сито вложка монтирана на водещия улей (това е водещото колело). Способност да се получи по-висок капацитет на консервиране на основните размери на устройството, както и възможност за адаптиране на капацитета чрез частично покриване на сито вложката (водещото колело).
C вариация – се различава от B вариация с малка дълбочина на водещия улей и различен дизайн на сито вложката (водещото колело). Използват се в  класификационни системи за утайка, където се изисква по-високо налягане на притока вещества.
Ситото OSO се състои от следните основни елементи: входна дюза, водещ улей, сито входове (кошница и водещо колело), външна кутия, изпускател на твърди частици и филтриращ изпускател.
Параметрите на ситата и основните технически параметри са показани на чертежа и в схемите.

  

  

The sieves parameters and basic technical parameters are shown on the drawing and in schedules. 

Designing parameters D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 300 400 500 600 600
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1600 2100 2600 3100 3600 4100
W mm 1280 1480 1895 2364 2800 2950
H mm 810 1010 1290 1654 1865 2070
S mm 1430 1775 2105 2600 3100 3330
B mm 300 410 460 610 610 610
masa kg 820 1100 1952 2210 3100 3410
Technological parameters Operating surface of the sieve 1,4 2,6 4,1 6,0 8,3 10,9
Rated capacity of inlet feeding m³/h 230 260 410 600 830 1090
Minimal head of inlet feeding mH2 O 1,2 1,2 1,4 1,7 2,0 2,4
Parametry Konstrukcyjne D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 350 400 500 600 600
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1800 2400 2800 3400 3800 4200
W mm 1580 1390 1990 2330 2680 2850
H mm 810 1045 1220 1535 1780 1990
S mm 1375 1800 2050 2550 2820 3100
L mm 890 1168 1360 1670 1890 2060
B mm 300 460 460 610 610 610
masa kg 1140 1810 2200 2760 3912 4390
Parametry technologiczne Powierzchnia Robocza sita 1,4 2,6 4,1 6,0 8,3 10,9
Powierzchnia Robocza wkładki 0,9 1,6 2,7 4,0 5,1 5,6
Nominalna Wydajność Zasilania wejściowego m³/h 230 420 680 1000 1340 1650
Minimalna wysokość Spiętrzenia zasilania wejściowego mH2 O 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0

 

 

Parametry Konstrukcyjne D1 mm 1200 1600 2000 2400 2800 3200
D1nom mm 200 330 400 600 740 740
D2nom mm 300 450 500 600 600 600
D3 mm 1460 1900 2350 2750 3100 3500
W mm 1240 1550 1950 2250 2550 2850
H mm 830 1080 1270 1495 1650 1970
S mm 1130 1405 1790 2240 2470 2750
L mm 720 920 1095 1160 1510 1732
B mm 320 450 480 610 610 610
masa kg 1115 1290 1960 2450 3195 3736
Parametry technologiczne Powierzchnia Robocza sita 1,4 2,8 4,1 6,0 8,3 10,9
Powierzchnia Robocza wkładki 0,7 1,2 2,3
Nominalna Wydajność Zasilania wejściowego m³/h 200 350 505
Minimalna wysokość Spiętrzenia zasilania wejściowego mH2 O 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7