Шламови помпи

Тип FY

Qmax=262m3/h – Hmax=34m  Приложение Помпите тип FY са предназначени да се справят с течности с по-висока плътност и вискозитет, като замърсена вода, канализация, сокове, варов шлам и т.н. Типичните приложения включват захарните заводи , пречиствателни станции за… more →

Тип HC

Qmax=600m3/h – Hmax=120m  Приложение HC помпи са предназначени да се справят с шлам, който съдържа висока концентрация на твърди частици като пясък, чакъл, камъни, въглища, шлака, руди, глина, кал, хвостохранилища и др. Типични приложения включват: • Mини… more →

Тип HCR

Qmax=1200m3/h – Hmax=36m  Приложение Тип шламови помпи HCR се използват за изпомпване на течности-пулп, съдържащи значителни количества от частици с големи размери. Допустима плътност на изпомпвана течност от 1700 кг/м3 е нормална, но в отделни случаи, в… more →

Тип MF

Qmax=240m3/h – Hmax=37,5m  Приложение МF помпи са предназначени да се справят с шлам, който съдържа висока концентрация на фини твърди частици. Типични приложения включват: • Преработка на медна руда • Хидравлично транспортиране на пясък • Сероочистващи инсталации… more →

Тип OL

Qmax=300m3/h – Hmax=18m  Приложение OL помпи са предназначени да се справят с шлам, който съдържа висока концентрация на твърди частици като пясък, чакъл, камъни, въглища, шлака, руди, глина, кал, хвостохранилища и др. Типични приложения включват: • Мини… more →

Тип PH

Qmax=1400m3/h – Hmax=73m  Приложение PH помпи се използват за изпомпване на течности, съдържащи значителни количества от твърди частици (утайки). Допустима плътност на изпомпване е основно 1700 кг/м 3, но в отделни случаи, в зависимост от вида на… more →

Тип PH–S

Qmax=315m3/h – Hmax=44m  Приложение PH-S помпи се използват за изпомпване на течности, съдържащи значителни количества от твърди частици ( утайки ). Допустима плътност е основно 1700 кг/м3, но в отделни случаи, в зависимост от вида  среда, изпомпване… more →

Тип PHP

Вертикални едностъпални помпи с затворено работно колело. Всмукващия вход е разположен по оста на помпата и насочена вертикално надолу. За страната на изпускателния канал са фиксирани елементи за отвеждащата тръба позволяващи дренаж на течност от нивото… more →