Тип OG

Qmax=375m3/h – Hmax=260m 

Приложение

Помпите тип OG са предназначени за обезводняване на дълбока мина. Параметрите покриват диапазона, изискван в това приложение: капацитет на стотици кубически метра на час и височина до 1300 метра. Здравата конструкция на OG помпи са подходящи за неблагоприятни условия на работа, характерни за отводняване на мини. Помпите са предназначени да издържат увеличените външни товари и наличието на механични и химични замърсявания в мината вода.

За постигане на тези характеристики помпите OG, освен основното си приложение за обезводняване в дълбока мина се прилагат също така и в други отрасли , където има нужда за изпомпване на замърсени течности , като например:

– Металургия
– Циментови и варови заводи.

Дизайн

OG са хоризонтални, неподвижни, многостепенни, с пръстено сечение помпи. Фланците за доставка са насочени вертикално нагоре смукателния фланец се насочва хоризонтално, наляво или надясно в зависимост от нуждите. Прилагат се затворени работни колела и витлови дифузори. Аксиалния натиск е абсорбиран с балансов диск. Две алтернативни видове лагери могат да бъдат приложени: масло смазани плъзгащи лагери или гресирани ролкови лагери . Уплътнение на вала може да бъде салниково или механично уплътнение.

Материали на конструкцията

Материалите на конструкцията за помпите OG са избрани съответно за обработваната течност. Има три стандартни материални версии:

– Основно – за вода, не съдържаща  замърсявания

– Износоустойчиви – за вода, съдържаща твърди частици

– Сол – устойчив – за химически замърсени води с наличие твърди частици.

Специални материални версии могат да бъдат избрани за обработка на нетипични течности.
No.

Part name

No.

Part name

1 Shaft 8 Centrifugal supply guide
2 Bearing housing cap 9 Tie bolt
3 Bearing bushing 10 Centrifugal guide
4 Bearing housing 11 Discharge casing
5 Suction casing 12 Balance disc
6 Stage casing 13 Mechanical seal
7 ImpellerPump type

Dimensions [mm]

Number of stages

L

a

W

H

h

Ds

Dt

200 OG 4 1850 550 1190 1560 860 240 200
5 1940 640
6 2030 730
7 2120 820
8 2210 910
9 2300 1000Pump type

Number of stages

Capacity
Q [m3/h]

Head
H [m]

Rotation speed
n [rpm]

Shaft power
P [kW]

Weight
m [kg]

200 OG 4 375 560 2950 745 1745
5 700 930 1872
6 840 1115 1999
7 980 1300 2126
8 1120 1485 2253
9 1260 1670 2380

The parameters are specified for clean water of density ρ=1000 kg/m3 and temperature T=15°C.