Многостъпални помпи

Тип OS

Qmax=750m3/h – Hmax=305m Приложение Тип OS -AM, OS -B и OS -C помпи са предназначени да се справят с чиста и леко замърсена вода, съдържаща твърди частици с размер до 2 милиметра . Плътност на работната течност… more →

Тип OW -AM, OW –B

Qmax=720m3/h – Hmax=700m  Приложение Помпите тип OW -AM и OW -B са предназначени за обезводняване на дълбока мина. Параметрите покриват диапазона, изискван в тава приложение: капацитет на стотици кубически метра на час и напор до 800 метра…. more →

Тип OWH

Qmax=500m3/h – Hmax=1000m  Приложение Помпите тип OWH са предназначени за най-дълбоко минно обезводняване. Напор до 1000 метра. Здравия дизайн на OWH помпи е подходящ за неблагоприятни условия на работа, характерни за минно обезводняване. Помпи са проектирани да… more →

Тип OWZ

Qmax=500 m3/h – Hmax=262 m    Приложение OWZ помпи обикновено се прилагат за обезводняване на открит рудник и дълбока мина. Те също са приложими във всеки друг случай, когато потопяеми помпи с висок капацитет и напор са необходими за… more →

Тип W

Qmax=1730m3/h – Hmax=150m  Приложение Помпите тип W са предназначени да се справят с топла, чиста и промишлена вода, при температура до 150°C. Те могат да се прилагат в системи за водоснабдяване, индустриални системи за охлаждане, както и… more →

Тип WN

Qmax=250m3/h – Hmax=280m  Приложение Помпите тип WN са предназначени да се справят с топла, чиста и промишлена вода, при температура до 150°C. Те могат да се прилагат в системи за водоснабдяване, индустриални системи за охлаждане, както и… more →

Тип YS

Qmax=230m3/h – Hmax=800m  Приложение Тип YS помпи са предназначени да се справят с промишлена и котелната вода с температура до 150°C във всички видове промишлени инсталации, които изискват добри смукателни свойства. Типични приложения включват: – котелно захранване… more →

Тип Z

Qmax=800m3/h – Hmax=2500m  Приложение Тип Z помпи са проектирани да работят както за захранване на котли така и в електроцентрали. Те могат също така да се прилагат във всяко друго промишлено приложение, когато се изисква чиста, топла… more →

Тип ZW

Qmax=23m3/h – Hmax=298m  Приложение Тип ZW помпи са предназначени да се справят с чиста или промишлена вода. В минно добива ZW помпи са най-често използвани като оросяващи помпи, разположени върху комбинираното оборудване. В допълнение ZW помпи се… more →

Тип D

Qmax=37500m3/h – Hmax=24m  Приложение Тип D помпи обикновено се прилагат при водохващания и като охлаждащи водни помпи в електроцентрали и други промишлени инсталации. Те също са приложими във всички други случаи, когато се изисква висок капацитет при… more →