Тип D

Qmax=37500m3/h – Hmax=24m 

Приложение
Тип D помпи обикновено се прилагат при водохващания и като охлаждащи водни помпи в електроцентрали и други промишлени инсталации. Те също са приложими във всички други случаи, когато се изисква висок капацитет при сравнително нисък напор.

Дизайн

D-тип помпи са вертикални, смесен поток турбинни помпи. Те са на разположение в много версии и двете единични и многостепенни. Входа на помпата е в долната част на помпата. Работни колела са монтирани на края на вертикалната ос. Водата преминава през дифузьор перка и след това през вертикалната колона по протежение на вала с радиални лагери които се смазват от изпомпваната вода. Фланецана доставка е насочен хоризонтално над пода, на които се поддържа помпата.Аксиален лагер монтиран над лакътя, които води до фланеца на доставка е тип валяк за по-малки размери и тип Mitchell за по-големи помпи. Аксиалните лагери се масло смазват и охлаждат с вода, ако е необходимо. За по-малки помпи двигателя се поддържа на помпата, докато за големите единици е монтиран на отделен етаж.

Материали на конструкция

Роторите са изработени от бронз или неръждаема стоманена отливка. Останалите елементи в стандартната версия са направени от чугун или стомана.

No.

Part name

No.

Part name

1 Motor support 17 Elastic coupling
2 Upper shaft 18 Rigid coupling
3 Thrust bearing subassembly 19 Slotted nut
4 Coupling guard 20 Gland seal
5 Elbow cover 21 Gland sleeve
6 Intermediary shaft 22 Slide bearing
7 Discharge elbow 23 Bushing
8 Ceiling ring 24 Split-muff coupling
9 Bearing insert 25 Slide bearing
10 Lower shaft 26 Bushing
11 Vaneless diffuser 27 Bushing bearing
12 Impeller 28 Bushing
13 Vane diffuser 29 Sealing ring
14 Inlet bell 30 Sealing ring
15 Bushing bearing with thread 31 Impeller nut
16 Bush

Pump type size

Dimensions [mm]

H

h

k

Dt

15D 2950÷27765 300 300 150
20D 3050÷27350 350 350 200
25D 3170÷26450 350 350 250
30D 3260÷26660 400 400 300
35D 3190÷23770 400 400 350
40D 3470÷22820 450 450 400
50D 3970÷21000 500 500 500
60D 4350÷18790 550 550 600
80D 4960÷20330 600 600 800
90D 5742÷9880 800 800 900
100D 6020÷8452 900 1000 1000
120D 6450÷7850 1050 1100 1200
140D 6650÷9685 990 1250 1400
160D 7915÷10315 1250 1250 1600
180D 8966÷11366 1350 1500 1800

 

Pump hydraulic type size x
Number of stages

Capacity
Q [m3/h]

Head
H [m]

Rotation speed
n [rpm]

Motor rated power
Ps [kW]

15D17-2 190 10 1500 11
15D17-2×2 190 20 1500 18,5
15D17-2×3 190 30 1500 30
15D17-2×4 190 40 1500 37
15D17-2×5 190 50 1500 45
15D17-2×6 190 60 1500 55
15D17-2×7 190 70 1500 55
15D17-2×8 190 80 1500 75
20D15-2 250 17,5 1500 22
20D15-2×2 250 35 1500 45
20D15-2×3 250 52,5 1500 75
20D15-2×4 250 70 1500 90
20D15-2×5 250 87,5 1500 110
25D17-2 400 22 1500 37
25D17-2×2 400 44 1500 75
25D17-2×3 400 66 1500 110
25D17-2×4 400 88 1500 160
25D17-3 265 10 1000 15
30D17-2 640 30 1500 90
30D17-2×2 640 60 1500 160
30D17-2×3 640 90 1500 250
30D17-2×4 640 112 1500 320
30D17-3 400 13 1000 30
30D22-2 620 19 1500 55
30D22-2×2 620 38 1500 110
30D22-3 400 7,5 1000 15
35D22-2 1000 28 1500 110
35D22-2×2 1000 56 1500 250
35D22-2×3 1000 84 1500 400
35D22-3 630 11 1000 37
35D30-2 950 20 1500 90
35D30-2×2 950 40 1500 160
35D30-3 630 9 1000 30
35D40-2 800 12 1500 45
40D22-2 1500 35 1500 250
40D22-2×2 1500 70 1500 500
40D22-2×3 1500 96 1500 630
40D30-2 1500 24 1500 160
40D30-2×2 1500 48 1500 315
40D40-2 1575 17 1500 110
40D40-3 1050 7,5 1000 37
40D32-3 1250 12 1000 75
50D22a-3 2250 30 1000 315
50D22a-3×2 2250 60 1000 500
50D22a-3×3 2250 90 1000 800
50D30-3 2250 20 1000 200
50D30-3×2 2250 40 1000 400
50D30-4 1700 10,5 750 90
50D40-3 2400 14 1000 160
50D40-4 1800 7,5 750 75
60D20-3 4800 53 1000 900
60D22-3 3600 35 1000 500
60D22-3×2 3600 70 1000 1000
60D26-3 5750 46 1000 1000
60D26-4 4250 26 750 400
60D30-3 3600 23 1000 400
60D30-3×2 3600 48 1000 710
60D40-3 3600 18 1000 250
60D40-4 2700 8,5 750 90
80D22-4 6000 27 750 630
80D22-4×2 6000 54 750 1250
80D25-4 6000 38 750 1000
80D30-4 5250 22 750 500
80D31-5 5500 17,5 600 400
80D32-5 4750 15 600 315
80D32-6 4000 10 500 160
90D22-5 7500 30 600 1000
90D30-5 7500 22,5 600 800
90D30-5×2 7500 45 600 1600
100D22-6 10500 30 500 1250
100D30-6 10500 21,5 500 1000
100D40-6 9700 14,5 500 630
120D30-6 13500 24 500 1250
120D40-6 13500 20 500 1000
140D40-6 17500 24 500 1600
160D30-8 22000 22 375 1800
180D30-8 37500 24 375 3200
180D40-8 32000 22 375 2500

The parameters are specified for clean water of density ρ=1000 kg/m3 and temperature T=15°C