Витлови помпи

Тип F и FK

Стационарни, едностъпални вертикални центробежни помпи със затворени работни колела на големи пасажи и спирални изходящи обвивки. Всмукателните фланци на тип Fпомпи са разположени хоризонтално, напречно на осевата линия на помпата и тангенциално към кожуха за освобождаване… more →

Тип PHP

Вертикални едностъпални помпи с затворено работно колело. Всмукващия вход е разположен по оста на помпата и насочена вертикално надолу. За страната на изпускателния канал са фиксирани елементи за отвеждащата тръба позволяващи дренаж на течност от нивото… more →