Тип WWOE – 630

Аксиалните реактивни вентилатори тип WWOE – 630 се задвижват от електромотори. Те се прилагат, наред с други, за спомагателна вентилация на подземни минни разкопки в неметанови мини. Те могат да бъдат използвани като реактивни вентилатори или да бъдат свързани към φ 800мм въздуховоди. Алтернативно има възможност за адаптиране на вентилатора към φ 630 mm въздуховод.

Основни предимства:

 • високониво наексплоатационна надеждност
 • проектиранина базата намногогодиниопит във връзка спроизводствотона въздухо-канални вентилатори,
 • сертификатза подземнаработавнеметановимини,
 • възможност заработакатореактивни, така и като въздуховодни вентилатори.

Nominal parameters of fan:

 • Nominal output [V,m3/s] 9,0
 • Total pressure [ΔPc,Pa] 1000
 • Diameter of ventilation piping [D,mm] 800 lub 630
 • Voltage [U,V] 500
 • Power of electric motor[Ns,kW] 11
 • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
 • Efficiency[μa ] 0,8
 • Air thrust range [m] 70
 • Mass of fan [m, kg] 295