Тип WLEP – 605

Вентилатор тип WLEP – 605 е проектиран да бъде като допълващо проветряване при разкопки, основно в областта на метанови мини I, II, III, и IV категории и може да се използва за всмукващи работи и операции по освобождаване, изхвърляне. Вентилатор тип WLEP – 605 взаимодейства с гумен уплътнител с диаметър от 600 мм. Главният двигател е електрически вентилатор. Когато концентрацията на метан във въздуха се издигне над приемливо, изключва се захранването от ключа и клапан превключва електро-пневматично задвижване на вентилатора. Ако има налягане във въздуха, свързването на турбината свъздух  от електромагнитен клапан, сензор за налягане  изключва захранването на вентилаторните намотки. В допълнение, сигнала подаван към главния ключ причинява прекъсване на веригата за управление. Това е в случай, че изключите вентилатора от контакта на захранването или електромагнитния клапан се развали. Тип WLEP – 605 е аксиален вентилатор, едностъпално работно колело операционна система – щурвал. Роторът има заварена конструкция на външния ръб на екструдирания оформен жлеб, където пневматични лопатки са монтирани и вградени в края на вала на електродвигателя. Вентилатора по желание на клиента може да бъде оборудван със заглушител.

Parametry techniczne jednostka Napęd elektryczny Napęd pneumatyczny
Wydajność nominalna [V,m³/s] 5,5 5,7
Spiętrzenie całkowite [∆Pc,Pa] 1471 1471
Średnica lutnio-ciągu [D,mm] 600 600
Napięcie zasilania [U,V] 500 Nadciśnienie spręż. pow. 0,39 MPa
Moc silnika elektrycznego [Ns,kW] 18,5
Prędkość obrotowa [n,obr/s] 50
Sprawność zespołu ] 0,52 0,24
Masa wentylatora [m, kg] 932 404