Тип WLE – 804B/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва група M2 категория машини. Вентилаторът може да бъде оборудван с заглушители за шум по поръчка на клиента.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 6,2
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 4067
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 600 lub 800
  • Voltage [U,V] 500 lub 1000
  • Power of electric motor[Ns,kW] 2 x 22
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
  • Efficiency[μa ] 0,6
  • Mass of fan [m, kg] 841
  • Electric items  I M2 c EExdI
  • Certificate FTZU 05 ATEX 0303