Тип WLE – 804AM/1/CZ

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 6,8
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 2256
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 600 lub 800
  • Voltage [U,V] 500
  • Power of electric motor[Ns,kW] 22
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
  • Efficiency[μa ] 0,67
  • Electric items  I M2 c EExdI
  • Certificate FTZU 05 ATEX 0129