Тип WLE – 605B/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземни мини, където може да се появят опасност метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно – устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва група M2 категория машини. Вентилаторът може да бъде оборудван с заглушители за шум по поръчка на клиента. Той е високо нагнетателен вентилатор имащ възможност за завъртане в обратна посока, което означава, че има две работни колела който се въртят в обратна посока един на друг.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 4,6
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 3600
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 600
  • Voltage [U,V] 500 lub 1000
  • Power of electric motor[Ns,kW] 2 x 18,5
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
  • Efficiency[μa ] 0,60
  • Mass of fan [m, kg] 608
  • Electric items  I M2
  • Certificate FTZU ATEX