Тип WLE – 605АМ/SK

Вентилаторът се прилага за входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва група M2 категория машини. Вентилаторът може да бъде оборудван с заглушители за шум по поръчка на клиента

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 5
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 3924
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 600 lub 630
  • Voltage [U,V] 380 lub 500
  • Power of electric motor[Ns,kW] 2 x 15
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 48,75
  • Efficiency[μa ] 0,67
  • Mass of fan [m, kg] 578
  • Electric items  I M2
  • Certificate FTZU 07 ATEX 0048