Тип WLE – 605AM/1/SK

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 5
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 2060
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 600 lub 630
  • Voltage [U,V] 380 lub 500
  • Power of electric motor[Ns,kW] 15
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 48,75
  • Efficiency[μa ] 0,66
  • Mass of fan [m, kg] 328
  • Electric items  I M2
  • Certificate FTZU 07 ATEX 0048