Тип WLE – 404B/1/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, едностъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва група M2 категория машини. Вентилаторът може да бъде оборудван с заглушители за шум по поръчка на клиента

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 1,8
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 780
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 400
  • Voltage [U,V] 500
  • Power of electric motor[Ns,kW] 4,0
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
  • Efficiency[μa ] 0,48
  • Mass of fan [m, kg] 159
  • Electric items  IM2