Тип WLE – 303A/1/II

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 0,93
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 590
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 350 lub 400
  • Voltage [U,V] 2 x 220 lub 500
  • Power of electric motor[Ns,kW] 1,5
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 47
  • Efficiency[μa ] 0,61 lub 0,68 dla D = 400
  • Mass of fan [m, kg] 82,5 lub 89,1
  • Electric items  I M2 c EExdI
  • Certificate FTZU 05 ATEX 0302