Тип WLE – 1005B/CZ

Вентилаторътсе прилагазаизходящаи входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиалендвустъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Тезивисоко-нагнетателни вентилатори иматвъзможност зазавъртане в обратна посока, т.е. всекиот тяхразполага с двеработни колеланаобратновъртенена всекидруг.Роторитеса задвижванисотделнимоторипожарно устойчиви. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 10,0
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 3800
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 800
  • Voltage [U,V] 500 lub 1000
  • Power of electric motor[Ns,kW] 2 x 37
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 49
  • Efficiency[μa ] 0,655
  • Mass of fan [m, kg] 1070
  • Electric items  I M2 c EExdI
  • Certificate FTZU 04 ATEX 0302