Тип WLE – 1004/A1

Вентилаторът се прилага за входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, едностъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва група M2 категория  машини. Прилага се също и за работа с въздушно охлаждаща система.

Nominal parameters of fan:

  • Nominal output [V,m3/s] 13,0
  • Total pressure [ΔPc,Pa] 2100
  • Diameter of ventilation piping [D,mm] 1000
  • Voltage [U,V] 500 lub 1000
  • Power of electric motor[Ns,kW] 37
  • Rotational speed[n,r.p.s.] 25
  • Efficiency[μa ] 0,7
  • Mass of fan [m, kg] 932
  • Electric items  I M2 c EExdI
  • Certificate FTZU 05 ATEX 0128