Прахови Вентилатори

Тип WLE – 303A/1/II

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Тип WLE – 404B/1/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, едностъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи… more →

Тип WLE – 605АМ/SK

Вентилаторът се прилага за входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва… more →

Тип WLE – 605AM/1/SK

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Тип WLE – 605B/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземни мини, където може да се появят опасност метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно – устойчив. Вентилаторът принадлежи… more →

Тип WLE – 605B/1/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземни мини, където може да се появят опасност метан и прахова експлозия. Това е аксиален, едностъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно – устойчив. Вентилаторът принадлежи… more →

Тип WLE – 804АМ/CZ

Вентилаторът се прилага за входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи към I-ва… more →

Тип WLE – 804AM/1/CZ

Вентилаторътсе прилагаза входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.

Тип WLE – 804B/SK

Вентилаторът се прилага за изходяща и входяща вентилация в подземните мини, където може да се появят опасност от метан и прахова експлозия. Това е аксиален, двустъпален вентилатор с електрическо задвижване. Приложение като експлозивно устойчив. Вентилаторът принадлежи… more →

Тип WLE – 804B/1/SK

Вентилаторътсе прилагазаизходящаи входящавентилация вподземнитемини,където може дасе появятопасност от метан ипрахова експлозия.Товае аксиален, едностъпаленвентилатор селектрическо задвижване. Приложение катоексплозивно устойчив. Вентилаторътпринадлежи къмI-вагрупаM2категориямашини.Вентилаторътможе да бъде оборудвансзаглушители за шумпо поръчкана клиента.