Тип WPR

Основни вентилационни радиални вентилатори тип WPR

Вентилаторите тип WPR се прилагат за основна вентилация в мините. Това са радиални вентилатори с двустранно засмукващо колело адаптирани към обратна операция. Благодарение на профилирани лопатки вентилатори тип WPR се характеризират с тих режим и висока ефективност (82%).

Серия от типа WPR вентилатори включва следните размери:

WPR – 160/1,8
WPR – 180/1,8
WPR – 200/1,8
WPR – 220/1,8

an type Overall dimensions of the fan
a b c d e f g h i j k l
WPR-160/1,8 4150 2850 7450 2880 1655 2120 5420 4000 11500 7260 2840 4200
WPR – 180/1,8 4568 3210 8380 3240 1864 2385 6100 4500 12750 8170 3200 4200
WPR – 200/1,8 5066 3582 8893 3600 2070 2650 6800 5200 13450 8985 3500 4200
WPR – 220/1,8 5500 4008 10303 3960 2276 2920 7400 5700 14150 10170 4000 4200

Technical parameters:

  • Nominal output [V, m3/s] 103
  • Rated pressure [ΔPc, Pa] 2650
  • Fan efficiency [η] 0,88
  • Motor power [Nw, kW] 310
  • Fan rotational speed [n,r.p.s.] 10
  • Fan weight [m, kg] 15 383