Тип WLЕ

Bентилатори имат аксиален дизайн, което води до високи емисии на шум по време на работа. Поради тази причина трябва да бъдат оборудвани с шумозаглушители за намаляване нивото на шума до допустима стойност (85 децибела). Заглушители са монтирани както на изхода така и на входа на вентилатора, където те са заварени и покрита с боя.

Hайлонова мрежа е поставена върху перфорирания лист от метал , за да се защити подтискащия материал да небъде издухан .

Материалът на потискане е минерална вата Rockwool. Практически неабсорбираща вата (с коефициент на поглъщане от 0,8) и устойчива на огън.

Основните шумозаглушители, които предлагаме са с разрешение за работа в мините.

Основни характеристики на заглушител:

• външна част поз. 1
• потискащ слой поз. 2
• свързващи фланци поз . 3
• вътрешна потискаща подложка поз. 4
• канал изработен от перфорирана метална плоча . K поз. 5