Заглушители

Тип WPK

Заглушителите на WPK вентилатори са монтирани изцяло вътре на вентилаторния дифузьор. Те са акустични, потоко устойчиви и много лесни за сглобяване и  разглобяване. Заглушителят WPK е изградена от звукопоглъщащи панели изработени от вентилационните пластини, които се… more →

Тип WLЕ

Bентилатори имат аксиален дизайн, което води до високи емисии на шум по време на работа. Поради тази причина трябва да бъдат оборудвани с шумозаглушители за намаляване нивото на шума до допустима стойност (85 децибела). Заглушители са… more →