Тип F и FK

Стационарни, едностъпални вертикални центробежни помпи със затворени работни колела на големи пасажи и спирални изходящи обвивки. Всмукателните фланци на тип Fпомпи са разположени хоризонтално, напречно на осевата линия на помпата и тангенциално към кожуха за освобождаване на помпата. Тип F помпи са на разположение в различни дизайнерски варианти:
FM – с хидравлична част потопена в течността за обработка. Входния канал е насочен надолу, по осевата линия на помпата. Валове са монтирани в метален плъзгащ се лагер смазван с грес, дозиран с грес помпа, включена в обхвата на доставките.
FS – “сух” дизайн; течността се подава към входящия фланец от тръбопровод.
FK – съкратена версия
FS и FK помпени валове са монтирани в гресирани ролкови лагери. Aксиалния натиск, в някои помпи се намалява с балансиращи дупки, абсорбира се от ролкови лагери, или в най-големите помпи, чрез плъзгащи се масло смазани лагери, които се нуждаят от вода за охлаждане. Уплътнение на вала: салниково.
Стандартните материали на строителство: Елементите отливка: сив чугун.
Валове, тръби, двигателна база: структурна въглеродна стомана