Тип PHP

Вертикални едностъпални помпи с затворено работно колело. Всмукващия вход е разположен по оста на помпата и насочена вертикално надолу. За страната на изпускателния канал са фиксирани елементи за отвеждащата тръба позволяващи дренаж на течност от нивото на базата на двигателя. Тялото е защитено от подвижни килими. Валът се състои от отделни лагери в подвижени сегменти, свързани чрез съединител за желаната дължина. Вала и лагерите са монтирани във вертикална колона, до която изпомпваната течност няма достъп. Колоната от дъното на изходната точка на вала е запечатена, механично е уплътнението в маслена баня. Задвижването е от фланеца на двигателя, намиращ се над помпения агрегат.

Стандартни материали на строителство:
Стоманена отливка устойчива на система на потока