Тип А-Р7

Центробежни, едностъпални, хоризонтални технологични помпи, предназначени за трудни условия на работа, в съответствие с API 610 и PN-ISO 9905 стандарти и европейска директива 94/9WE в обхвата на ExII2Gc (T1 ÷ T2) маркировка. Помпи с модулен дизайн, съдържащ три основни възли: спирална помпена обвивка, кожух интегриран с уплътнителна камера и лагерно тяло.
Корпуса на помпата се поддържа на палците на оста на помпата. Смукателния фланец се намира на оста на помпата, доставящия фланец е насочен радиално нагоре. Фланците може да бъде алтернативно обработени съгласно PN-ISO (PN40) или ANSI (300 Ibs) стандарт. Започвайки от диаметър DN100 фланец за доставка, помпените обвивки са тип двойна спирала.
Помпите са оборудвани с голям запечатана камера, предназначена да побере и двете единични и двойни механични уплътнения на касетъчен или некасетъчен тип.
Оребреното лагерно тяло е оборудвано с голям картер и износо-устойчиви ролкови лагери.

Стандартни материали на строителство:
Карбонова лята стомана в клас: S-1, S-4, S-5, S-6, S-8, хром лята стомана 12% Cr в клас C-6, аустенитнa лята стомана A-8 (материални класове в съответствие с API 610).

Специални изпълнения са в наличност:
Помпи с кожух на корпуса. Охлаждане на лагерното тяло. Салниково охлаждане / отопление.